Örnek Bir Vali: Abidin Paşa – AKPAN

ASBÜ İslami İlimler Fakültesi Akademik Panelleri kapsamında 30 Mayıs günü saat 10.00’da Ankara Valisi Vasip Şahin’in teşrifleriyle Abidin Paşa ile ilgili yapılan ilk akademik faaliyet olma özelliği taşıyan “Örnek Bir Vali: Abidin Paşa” isimli panel düzenlendi.

ASBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Coşkun, ASBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Ankara Valisi Vasip Şahin’in açılış konuşmalarıyla başlayan panelde, Abidin Paşa’nın valilik görevi ve icraatları ele alındı.

Ankara Valisi Vasip Şahin açış konuşmasında Abidin Paşa’nın uzun yıllar valilik yaptığını ve bu durumunun onun idari açıdan yetenekli olduğuna işaret ettiğini bunların yanında Abidin Paşa’nın halkın refahı konusunda su kanalları, eğitim, basın-yayın, ulaşım gibi birçok sosyal alanda gelişime öncülük ettiğini dile getirdi.

Açılış konuşmaları sonrasında ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan tarafından Ankara Valisi Vasip Şahin’e üniversitemizi temsilen hediye takdimi gerçekleşti.

“Örnek Bir Vali: Abidin Paşa” isimli panelde ilk konuşmacı olarak yer alan Dr. Özlem Gülenç İğdi “Abidin Paşa’nın Ankara Valiliği” isimli sunumunda Abidin Paşa öncesi dönemlerdeki şehircilik politikaları, uzun yıllar görev yapmasının altında yatan sebepler, hayatından kesitler, ayrıntılı icraatlar, Ankara’daki su sorunun çözülmesi, Darûl Muallimin ve eğitim faaliyetleri gibi konulara değindi.

ASBÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kaplan “Abidin Paşa’nın Mesnevi Şerhi” konusuyla ikinci konuşmacı olarak yer aldığı panelde Abidin Paşa’nın tasavvufi yönüne dikkat çekti ve manevi yönünü ihmal etmeyen çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek eserleri arasında en fazla öne çıkanın, tamamını tercüme ve şerh etmeye ömrünün yetmediği “Mesnevi” şerhi olduğunu ifade etti.

ASBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un kapanış konuşmaları sonrasında yine kendisi tarafından konuşmacılara sertifika verilmesinin ardından program sona erdi.